3178 7702 nc@hobrovej71.dk

International dagpleje:

Jeg er uddannet sproglig student (engelsk, tysk og spansk) og har altid haft stor interesse for sprog. Jeg vil gerne bruge dem mest muligt, for at holde kundskaben ved lige. Jeg ser det som en positiv udfordring, at jeg kan bruge sproget i min hverdag og synes det er spændende, at arbejde med børn og forældre med flere forskellige nationaliteter. At afleveringer og afhentninger skal forgå på et andet sprog, er bestemt ingen hindring her.

Dagplejen er typisk dansk og pasningen kommer i forhold til de internationale / to eller flersprogede børn til at foregå helt på lige fod med de danske. Dagplejen har stadig til formål at forberede børnene til børnehave, hjælpe dem til at være selvhjulpne og rustede til de nye udfordringer, der møder dem her.

Jeg holder de danske traditioner i hævd, og det er dem, der præger dagplejen. Vi holder fastelavn, påske, fødselsdage og ikke mindst jul. Alle de danske traditioner er vigtige her. Til jul har vi julefest i legestuen, og børnene er med til at lave julegaver.

Børn er af natur godt rustede til at skulle socialiseres efter forskellige gældende normer. Danske børn skal lære at begå sig efter regler og normer hjemme hos far og mor samt regler og normer gældende for dagplejen.

De internationale børn har også sproget at forholde sig til, og afhængig af kultur, baggrund og religion, kan der være flere ting, der spiller en rolle.

Jeg mener at have åbenhed og forståelse for, samt efterhånden mere erfaring for at passe internationale børn her i min dagpleje. Jeg har erfaring fra flere børn, som årene er gået, og har bestemt stadig lysten til at arbejde med internationale børn.

Kurser:
Som privat dagplejer, er kurser og videreuddannelse noget, der står for eget initiativ og ansvar.
Mit arbejde som dagplejer har min store interesse, jeg er meget glad for mit arbejde, samarbejdet med forældrene og de humørfyldte dage med glade dagplejebørn.
Jeg har siden min start i 2005 deltaget i flere kurser og foredragsaftener, med det formål at udvikle mig som dagplejer. Jeg forsøger på alle måder at engagere mig i mit arbejde og min legestue.
Jeg er medlem af foreningen for privat pasning i Nordjylland. Det er et godt netværk at være en del af, og herigennem arrangeres spændende kurser og foredragsaftner.
Eksempler på kurser jeg har deltaget i:
Førstehjælp.
Syns og sanselæring.
Børns kompetenceudvikling 0-5 år.
Tavshedspligt & underretningspligt

Legestue:
Jeg går i legestue to gange om ugen. Her mødes jeg med to andre private dagplejere fra nærområdet. Lene fra Scheelsminde og Lone fra Kærby. Legestuen er heldags og er åben i tidsrummet 7.30 -15.30. Alle børn afleveres og hentes her, medmindre andet er aftalt.
Legstuen blev startet i november 2005. I fællesskab har vi indkøbt alt, hvad der hører en velfungerende legestue til, ligefra, madrasser og højstole til service og legesager, såvel ude som inde.
I legestuen får vi besøg af musikpædagogen en gang om måneden.

Gæstepleje:
Når man vælger privat pasning, er det værd at vide der ikke garanteres gæstepleje i tilfælde af dagplejerens fravær. Mine kolleger og jeg forsøger dog at være gæsteplejere for hinanden i det omfang det er os muligt.